Tel. 06 50288198


Main Menu

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Mollenvanger voor de gemeente

Gemeenten uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Utrecht kunnen ons inhuren voor mollenbestrijding. Meestal werken we met een servicecontract waarbij de tarieven, responsetijd en werkwijze transparant afgesproken worden in een opdrachtbevestiging. Zo kunt u als gemeente snel en flexibel onze mollenvanger inschakelen:
  • » preventie tegen molshopen bij plantsoenen & parken
  • » preventie tegen verzakking van wegen
  • » molshopen op voetbalvelden
  • » samenwerking met uw gemeente plantsoenendienst

Mollenvanger servicepakketten

We willen u erop attenderen dat wij nooit gif of carbid gebruiken om mollen te vangen. Wij vinden dit niet verantwoord voor het dierenleed en overige flora & fauna in de natuur. We maken onderscheid tussen 3 mollenbestrijding servicepakketten inspelend op de wensen van de gemeente:

Vraag stellen