Tel. 06 50288198


Main Menu

  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Mollenvanger voor waterschappen

Waterschappen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland en Utrecht kunnen de Mollenjager bellen voor mollenbestrijding. Meestal werken we met een servicecontract waarbij de tarieven, responsetijd en services transparant afgesproken worden in een opdrachtbevestiging. Zo kunt u als gemeente direct onze mollenvanger inschakelen voor de volgende praktijkvoorbeelden:
  • » voorkoming van schade aan dijken & waterkering
  • » preventie tegen verzakking van wegen
  • » samenwerking met uw waterschap inspectie

Diervriendelijke mollenbestrijding bij waterschappen

We willen u erop attenderen dat wij nooit gif of carbid zullen toepassen om mollen te vangen. Wij vinden dit niet maatschappelijk verantwoord voor het dierenleed en planten in de natuur. We maken onderscheid tussen 3 mollenbestrijding servicepakketten inspelend op de wensen van de gemeente:

Vraag stellen